• Seite drucken
 • zu Favoriten hinzufügen

鲁茨公司生产的矩形刀片必定也适用于您的刀架

鲁茨公司是工业用矩形刀片领域处于领先地位的制造商。无论是切割薄膜、纸张、食品,或者是针对其他众多切割任务,您都会在鲁茨公司找到适合于您的矩形刀片。刀片既可用于手动切割刀具,可以用于机床。作为我们的刀片供货品种清单中的经典产品,该刀片如今作为切割任务解决方案已被应用于各种不同的行业之中。

矩形刀片   网上参照 长度 (mm) 宽度 (mm) 厚度 (mm)  
网上参照: 0402.0100   0402.0100 43.0 22.2 0.10
  0402.0150 0.15
  0402.0200 0.20
  0402.0300 0.30
  0402.0400 0.40

网上参照: 0406.0400   0406.0400 43.0 22.2 0.40

网上参照: 0410.0060   0410.0060 43.0 22.2 0.06
  0410.0080 0.08
  0410.0100 0.10
  0410.0130 0.13
  0410.0150 0.15
  0410.0200 0.20
  0410.0300 0.30
  0410.0400 0.40
  0410.0650 0.65

网上参照: 0423.0100   0423.0100 43.0 22.2 0.10
  0423.0150 0.15

网上参照: 0460.0250   0460.0250 40.0 18.8 0.25

网上参照: 0500.0130   0500.0130 50.0 22.2 0.13
  0500.0150 0.15
  0500.0300 0.30

网上参照: 0501.0100   0501.0100 38.0 22.2 0.10
  0501.0150 0.15
  0501.0200 0.20
  0501.0300 0.30
  0501.0400 0.40

网上参照: 0505.0100   硬质合金 0505.0100 43.0 22.0 0.10
  0505.0150 0.15
  0505.0200 0.20
  0505.0300 0.30

网上参照: 6025.0150   6025.0150 57.6 12.9 0.15

网上参照: 6030.0254   6030.0254 38.0 8.0 0.25

选择鲁茨矩形刀片可从多方面受益:

 • 犹如剃须刀那样锋利
 • 依据不同的使用目的而设计了不同的刀刃几何结构
 • 可提供单刃刀片和双刃刀片以供选择
 • 必要时可提供针对不同刀片的咨询

鲁茨矩形刀片的卓越特性体现在众多方面:

 • 在制造工业用矩形刀片领域积累了多年经验
 • 可按需求选择材料和硬质材料涂层
 • 可提供刀片逐件抽取系统
 • 刀片商标和包装可依据客户要求设计(专有商标)

请从产品目录中寻找满足您的要求的矩形刀片,或向鲁茨公司专家咨询!

LUTZ BLADES 样刀的快速开发
 • 通过各种制造可能性提供接近量产的样品制作
 • 提供批次规模可从1件起
 • 工具成本费用低
 • 开始量产前可进行刀片/刀刃的优化

»请您阅读更多资讯!