• Seite drucken
 • zu Favoriten hinzufügen

工业用薄膜切割刀片

薄膜制造商必须能够百分之百地信赖所使用的薄膜切割刀片的锋锐度。鲁茨公司所生产的薄膜切割刀片可用于诸如:PP、PE、PET、BOPP薄膜的切割,也可用于诸如:电容器薄膜、阻隔薄膜等金属薄膜的切割。我们所生产的刀片“不仅”锋利,而且能够让锋锐度持久保持。请您亲自体验一下吧!

薄膜切割刀片   网上参照 长度 (mm) 宽度 (mm) 厚度 (mm)  
网上参照: 0010.0400   0010.0400 23.0 21.0 0.40

网上参照: 0012.0500   0012.0500 23.8 21.0 0.50
 
  0013.0200 23.8 21.0 0.20

网上参照: 0014.0500   0014.0500 23.0 21.0 0.50

网上参照: 0024.0650   硬质合金 0024.0650 23.2 8.3 0.65

网上参照: 0046.1000   硬质合金 0046.1000 20.8 8.6 1.00

网上参照: 0049.0700   0049.0700 15.5 10.0 0.70

网上参照: 9014.0630   9014.0630 27.0 8.5 0.63

网上参照: 0159.0300   0159.0300 44.0 10.0 0.30

网上参照: 0107.0300   0107.0300 44.0 19.0 0.30

网上参照: 0139.0800   0139.0800 110.0 19.0 0.80

网上参照: 0400.0080   0400.0080 43.0 22.2 0.08
  0400.0100 0.10
  0400.0130 0.13
  0400.0150 0.15
  0400.0200 0.20
  0400.0300 0.30
  0400.0400 0.40
  0400.0650 0.65

网上参照: 0402.0100   0402.0100 43.0 22.2 0.10
  0402.0150 0.15
  0402.0200 0.20
  0402.0300 0.30
  0402.0400 0.40

网上参照: 0403.0100   0403.0100 43.0 22.2 0.10
  0403.0150 0.15
  0403.0300 0.30

网上参照: 0405.0400   0405.0400 43.0 22.2 0.40

网上参照: 0406.0400   0406.0400 43.0 22.2 0.40

网上参照: 0410.0060   0410.0060 43.0 22.2 0.06
  0410.0080 0.08
  0410.0100 0.10
  0410.0130 0.13
  0410.0150 0.15
  0410.0200 0.20
  0410.0300 0.30
  0410.0400 0.40
  0410.0650 0.65

网上参照: 0419.0100   0419.0100 40.0 22.0 0.10

网上参照: 0420.0100   0420.0100 43.0 22.0 0.10
  0420.0150 0.15
  0420.0200 0.20
  0420.0300 0.30

网上参照: 0423.0150   0423.0150 43.0 22.2 0.15
  0423.0100 0.10

网上参照: 0425.0200   0425.0200 43.5 19.0 0.20
  0425.0100 0.10
 
  0428.0200 43.5 19.0 0.20

网上参照: 0436.0200   0436.0200 43.0 22.2 0.20

网上参照: 0460.0250   0460.0250 40.0 18.8 0.25

网上参照: 0500.0130   0500.0130 50.0 22.2 0.13
  0500.0150 0.15
  0500.0300 0.30

网上参照: 0501.0100   0501.0100 38.0 22.2 0.10
  0501.0150 0.15
  0501.0200 0.20
  0501.0300 0.30
  0501.0400 0.40

网上参照: 0505.0100   硬质合金 0505.0100 43.0 22.0 0.10
  0505.0150 0.15
  0505.0200 0.20
  0505.0300 0.30

网上参照: 0520.0150   0520.0150 52.7 22.2 0.15

网上参照: 0600.0100   硬质合金 0600.0100 60.0 22.2 0.10
  0600.0130 0.13
  0600.0150 0.15
  0600.0200 0.20
  0600.0300 0.30

网上参照: 0696.1000   硬质合金 0696.1000 59.0 19.0 1.00

网上参照: 0697.0400   0697.0400 28.5 19.1 0.40

网上参照: 0698.0400   0698.0400 59.0 18.8 0.40

网上参照: 0700.0400   0700.0400 59.0 18.8 0.40

网上参照: 0703.0380   0703.0380 57.0 19.1 0.38
 
  0705.0400 57.0 18.8 0.40

网上参照: 0707.0380   硬质合金 0707.0380 57.0 19.1 0.38

网上参照: 0729.0630   硬质合金 0729.0630 57.0 19.1 0.63

网上参照: 0709.0380   0709.0380 57.0 18.8 0.38

网上参照: 0710.0400   0710.0400 57.0 18.8 0.40

网上参照: 0711.0430   0711.0430 57.0 19.1 0.43
 
  0713.0630 57.2 19.1 0.63
 
  0714.0500 57.0 18.8 0.50

网上参照: 0715.0900   0715.0900 59.0 18.8 0.90

网上参照: 0717.0630   0717.0630 57.2 19.1 0.63

网上参照: 0718.0400   0718.0400 45.0 18.8 0.40
 
  0724.0300 45.0 18.8 0.30

网上参照: 0730.1000   0730.1000 57.7 19.1 1.00

网上参照: 6025.0150   6025.0150 57.6 12.9 0.15

网上参照: 6030.0254   6030.0254 38.0 8.0 0.25

网上参照: 9704.0300   9704.0300 43.0 21.5 0.30

网上参照: 0902.0300   0902.0300 104.0 22.2 0.30

选择鲁茨薄膜切割刀片可从多方面受益:

 • 具备最高锋锐度和精密度
 • 每片刀片都具有极长的使用寿命
 • 由于切割速度的提高以及刀片换装次数减少而提高了生产率
 • 切边干净,不会形成毛边

鲁茨薄膜切割刀片的卓越特性体现在众多方面:

 • 采用高级材料和涂层,使得刀片在切割薄膜时能够承受超高强度的负荷。
 • 各种不同的刀片几何尺寸可供选择
 • 可提供具有防腐保护功能的规格
 • 全表面涂层能够减少摩擦阻力
 • 根据客户需要还可提供特别优异的平整度

请您从我们广泛的产品范围中选择所需要的薄膜切割刀片或者请鲁茨公司的专家为您提供咨询。我们也十分愿意根据您的需求和加工参数为您单独设计制作刀片。

产品介绍: 薄膜
 • 鲁茨薄膜切割刀片——切割高性能薄膜的高性能刀片
 • 部分刀片产品

»下载