• Seite drucken
 • zu Favoriten hinzufügen

鲁茨刀片公司(LUTZ BLADES)—用于射箭运动的箭镞和狩猎箭头

鲁茨刀片公司(LUTZ BLADES)的出色狩猎箭头是精密器械。因此,多年来我们在向射箭运动和狩猎装备领先制造商提供我们的狩猎箭头刀片。

狩猎箭头   网上参照 长度 (mm) 宽度 (mm) 厚度 (mm)  
网上参照: 7100.0500   7100.0500 34.9 27.9 0.50
 
  7110.0500 28.4 25.7 0.50

网上参照: 7101.0500   7101.0500 34.9 27.9 0.50
 
  7111.0500 28.4 28.6 0.50

网上参照: 7105.0500   7105.0500 34.9 25.6 0.50

网上参照: 7120.0500   7120.0500 29.9 16.3 0.50
 
  7121.0500 18.5 15.2 0.50

网上参照: 7125.0500   7125.0500 28.0 15.4 0.50

网上参照: 7170.0500   7170.0500 38.5 14.7 0.50

网上参照: 7172.0500   7172.0500 38.5 17.1 0.50

网上参照: 7301.0510   7301.0510 40.0 13.3 0.51
 
  7302.0500 36.5 13.0 0.50

网上参照: 7304.0500   7304.0500 49.7 14.9 0.50
 
  7308.0700 35.4 14.1 0.70

网上参照: 7330.0700   7330.0700 32.6 13.4 0.70
 
  7331.0500 37.5 13.2 0.50

网上参照: 7340.0890   7340.0890 29.5 9.3 0.89
 
  7341.0890 29.7 9.3 0.89

网上参照: 7400.0813   7400.0813 35.0 16.5 0.81
 
  7401.0813 29.0 16.5 0.81

网上参照: 7210.0760   7210.0760 24.6 5.2 0.76
 
  7174.0760 21.1 5.3 0.76

网上参照: 7211.0760   7211.0760 24.0 5.2 0.76

网上参照: 7215.0760   7215.0760 19.4 4.2 0.76

网上参照: 7411.0760   7411.0760 20.5 5.3 0.76
 
  7412.0760 28.1 3.6 0.76

网上参照: 7615.0850   7615.0850 31.3 6.9 0.85

网上参照: 7610.0760   7610.0760 24.2 13.8 0.76

网上参照: 7317.0890   7317.0890 34.9 15.8 0.89

网上参照: 7316.0890   7316.0890 31.8 13.8 0.89

网上参照: 7313.0890   7313.0890 28.7 18.5 0.89

网上参照: 7312.0890   7312.0890 28.7 15.7 0.89

您从鲁茨箭镞可以得到下列好处:

 • 生产质量上乘,空气动力学特性优异,而且锋利无比
 • 在刀片生产方面遵守最严格的公差要求:重量和空气动力学特性均匀、与箭杆座镶配天衣无缝、飞行特性均匀稳定,甚至还“可测算”
 • 从第一支到第一百万支箭镞的质量稳定不变
 • 灵活机动,不断创新,以此实现您对几何参数和型号的特殊愿望
 • 借助鲁茨的样件快速开发体系,短短几天内便可提供接近批量生产状态的首批样件

鲁茨箭镞通过下列措施实现其卓越性能:

 • 精心挑选材料
 • 刃尖锋利无比,刃口研磨均匀
 • 在刃尖和刃口方面达到最严格的公差要求
 • 硬度与各种狩猎实际应用相匹配

请在下面的一览表中查找您需要的箭镞或与我们的专家联系

简介 LUTZ BLADES

鲁茨刀片一览

 • 企业简介
 • 事实材料
 • 联系方法

» 点击这里下载