• Seite drucken
  • zu Favoriten hinzufügen

Jak funguje povlak ostří ?

Mezi nástrojem a materiálem vzniká tření. Toto tření vede k nepatrnému (ale nevyhnutelnému) poškozování ostří. Časem se tato “mikropoškození” nasčítají a výsledkem je otupení ostří.

Řešení A

Volba nástroje bez povlaku, který se pozvolna otupuje

Řešení B

Volba povlaku, který leží jako tenký film mezi nástrojem a materiálem

Výhoda delší životnosti čepelky s povlakem v porovnání s čepelkou bez povlaku je zřejmá…

Konkrétní příklad: Řezání umělého vlákna

Konkrétní příklad: Řezání umělého vlákna