• Seite drucken
  • zu Favoriten hinzufügen

Možné varianty povlakování:

TiNStandardní tvrdý povlak s vysokou odolností proti opotřebení a relativně vysokým koeficientem tření (v porovnání s ocelí 0.4 - 0.7), Obvykle zlaté barvy, bezpečně snese teplotu do 300 °C.
TiCMá nižší odolnost proti opotřebení ve srovnání s TiN a výrazně nižší koeficient tření (v porovnání s ocelí 0.3 - 0.5), obvykle antracitově šedé barvy.
TiCNZaujímá místo mezi vysokou odolností proti opotřebení charakteristickou pro TiN a nízkým koeficientem tření charakteristickým pro TiC. (Konkrétní vlastnosti záleží a poměru C a N) Obvykle antracitově šedé barvy.
TiAlNMá vyšší odolnost proti oxidaci než TiN a srovnatelný koeficient tření, obvykle antracitově šedé barvy.
ZrNOdolnost povlaku proti opotřebení je obdobná jako u TiN, ale vyšší morfologická hustota struktury má za následek vyšší odolnost proti bodové korozi při srovnatelném zatížení, obvykle ocelové barvy.
DLCMá vysokou odolnost proti opotřebení a nízký koeficient tření (v porovnání s ocelí přibližně 0,1); citlivý na nárazy a vysokou teplotu (mezi 100° a 300 °C – záleží na struktuře).
CrNNižší odolnost proti opotřebení než TiN. Výhodou CrN je nižší vlastní pnutí oproti TiN, proto může být použit tam, kde je nástroj vystaven namáhání v ohybu.
Teflon®
(PTFE)
Nelepivý povlak, díky velmi nízkému povrchovému napětí nezůstávají v řezu prakticky žádná cizí tělesa. Odolný proti kyselinám a louhům. Výrazně nízký koeficient tření. Velmi nízká adheze dovoluje nejplynuleší naříznutí (proto velmi vhodný pro použití ve zdravotnictví). Nemá přijít do styku se sodíkem a s teplotami přes 250°C.
Barevný nátěrNanáší se na celou plochu čepele, slouží k odlišování tlouštěk materiálu a jako ochrana proti korozi.
Modření / černěníNanáší se na celou plochu čepele, slouží k odlišování tlouštěk materiálu, má slabší antikorozní ochranu.

Možné jsou kombinace povlakování samotného ostří s celoplošným povlakem.